สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ CARRIER View All
 42HFE010 รุ่นใหม่น้ำยา R32 ราคา 11,900.00 บ.
 42HFE013 รุ่นใหม่น้ำยา R32 ราคา 12,900.00 บ.
 42HFE018 รุ่นใหม่น้ำยา R32 ราคา 18,900.00 บ.
 42HFE025 รุ่นใหม่น้ำยา R32 ราคา 24,500.00 บ.
 42TVGS010 รุ่นใหม่น้ำยา R32 Inverter ราคา 13,900.00 บ.
 42TVGS013 รุ่นใหม่น้ำยา R32 Inverter ราคา 15,900.00 บ.
 42TVGS016 รุ่นใหม่น้ำยา R32 Inverter ราคา 18,000.00 บ.
 42TVGS018 รุ่นใหม่น้ำยา R32 Inverter ราคา 21,500.00 บ.
 42TVGS024 รุ่นใหม่น้ำยา R32 Inverter ราคา 26,900.00 บ.

HSU-10CTR 03T 10,238 BTU น้ำยา R32
ราคา 10,500.00 บ.
HSU-13CTR 03T 12,665 BTU น้ำยา R32
ราคา 11,500.00 บ.
HSU-10VNQ03T INVERTER 9533 BTU
ราคา 10,500.00 บ.
HSU-13VNQ03T INVERTER 12639 BTU
ราคา 11,500.00 บ.
CCS-IFE09 R32
ราคา 10,900.00 บ.
CCS-IFE13 R32
ราคา 11,900.00 บ.
แอร์ Panasonic  CS-PN09SKT
ราคา 11,900.00 บ.
แอร์ Panasonic  CS-PN12SKT
ราคา 13,900.00 บ.
//