สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ CARRIER View All
 42HFE010 9,500 BTU ราคา 11,900.00 บ.
 42HFE013 12,759 BTU ราคา 12,900.00 บ.
 42HFE018 18,500 BTU ราคา 18,900.00 บ.
 42HFE025 25,000 BTU ราคา 24,500.00 บ.
 42TEVGB10 Inverter 8,500 BTU ราคา 12,500.00 บ.
 42TEVGB13 Inverter 11,900 BTU ราคา 14,500.00 บ.
 42TEVGB18 Inverter 17,000 BTU ราคา 19,900.00 บ.
 42TVGS010 INVERTER 9,536 BTU ราคา 13,900.00 บ.
 42TVGS013 Inverter 12,447 BTU ราคา 15,900.00 บ.
 42TVGS016 Inverter 15,790 BTU ราคา 18,000.00 บ.
 42TVGS018 Inverter 18,000 BTU ราคา 21,500.00 บ.
 42TVGS024 Inverter 20,487 BTU ราคา 26,900.00 บ.

Casper FEC-09TL55 9,300 BTU
ราคา 10,500.00 บ.
Casper FEC-12TL55 12,500 BTU
ราคา 11,500.00 บ.
Casper FEC-18TL55 18,300 BTU
ราคา 15,500.00 บ.
CFW-IFE09 9,280 BTU
ราคา 10,900.00 บ.
CFW-IFE13  12,752 BTU
ราคา 11,900.00 บ.
42HFE010   9,500 BTU
ราคา 11,900.00 บ.
42HFE013  12,759 BTU
ราคา 12,900.00 บ.
WF13B-MNVKE(12,500 BTU)
ราคา 12,900.00 บ.

//