สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ CARRIER View All
 42HFE010 9,500 BTU ราคา 12,400.00 บ.
 42HFE013 12,759 BTU ราคา 13,400.00 บ.
 42HFE018 18,500 BTU ราคา 18,500.00 บ.
 42HFE025 25,000 BTU ราคา 24,200.00 บ.
 42TEVGB10 Inverter 8,500 BTU ราคา 12,700.00 บ.
 42TEVGB13 Inverter 11,900 BTU ราคา 14,700.00 บ.
 42TEVGB18 Inverter 17,000 BTU ราคา 20,100.00 บ.
 42TSGS010 9,336 BTU ราคา 12,200.00 บ.
 42TSGS013 13,340 BTU ราคา 13,200.00 บ.
 42TSGS018 18,827 BTU ราคา 17,300.00 บ.
 42TSGS025 24,329 BTU ราคา 23,100.00 บ.
 42TVGS010 INVERTER 9,536 BTU ราคา 14,300.00 บ.
 42TVGS013 Inverter 12,447 BTU ราคา 16,400.00 บ.
 42TVGS016 Inverter 15,790 BTU ราคา 18,500.00 บ.
 42TVGS018 Inverter 18,000 BTU ราคา 22,300.00 บ.
 42TVGS024 Inverter 20,487 BTU ราคา 26,300.00 บ.

แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP13VF 12,283 BTU
ราคา 18,100.00 บ.
42TVGS013 Inverter 12,447 BTU
ราคา 16,400.00 บ.
CS-PU13UKT  Inverter
ราคา 15,500.00 บ.
LG INVERTER R32 IQ13R 12,000 BTU
ราคา 13,500.00 บ.
HSU13VFB03T Inverter
ราคา 14,200.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ12SV2S  11,900 BTU
ราคา 16,300.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC12RV2S
ราคา 20,000.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM12SV2S
ราคา 25,400.00 บ.
//