สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ AMENA View All
 WF09B-MNVKE(9,500 BTU) ราคา 11,900.00 บ.
 WF13B-MNVKE(12,500 BTU) ราคา 12,900.00 บ.
 WF18B-MNVKE(18,100 BTU) ราคา 17,900.00 บ.
 WF24B-MNVKE(25,000 BTU) ราคา 23,500.00 บ.
 WFV09B-MNVKE (9,500 BTU) INVERTER ราคา 14,380.00 บ.
 WFV13B-MNVKE (13,000 BTU) INVERTER ราคา 15,370.00 บ.
 WFV18B-MNVKE (18,200 BTU) INVERTER ราคา 21,100.00 บ.
 WFV25B-MNVKE (25,000 BTU) INVERTER ราคา 26,650.00 บ.

แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP13VF 12,283 BTU
ราคา 18,100.00 บ.
42TVGS013 Inverter 12,447 BTU
ราคา 16,400.00 บ.
CS-PU13UKT  Inverter
ราคา 15,500.00 บ.
LG INVERTER R32 IQ13R 12,000 BTU
ราคา 13,500.00 บ.
HSU13VFB03T Inverter
ราคา 14,200.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ12SV2S  11,900 BTU
ราคา 16,300.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC12RV2S
ราคา 20,000.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM12SV2S
ราคา 25,400.00 บ.
//