สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ CENTRAL AIR View All
 CFW-IFE09 9,280 BTU ราคา 11,300.00 บ.
 CFW-IFE13 12,752 BTU ราคา 12,300.00 บ.
 CFW-IFE18 18,083 BTU ราคา 17,300.00 บ.
 CFW-IFE25 25,363 BTU ราคา 23,000.00 บ.

แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP13VF 12,283 BTU
ราคา 18,100.00 บ.
42TVGS013 Inverter 12,447 BTU
ราคา 16,400.00 บ.
CS-PU13UKT  Inverter
ราคา 15,500.00 บ.
LG INVERTER R32 IQ13R 12,000 BTU
ราคา 13,500.00 บ.
HSU13VFB03T Inverter
ราคา 14,200.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ12SV2S  11,900 BTU
ราคา 16,300.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC12RV2S
ราคา 20,000.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM12SV2S
ราคา 25,400.00 บ.
//