สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ Haier View All
 HSU10CTR(N) 10,047 BTU ราคา 10,900.00 บ.
 HSU10VFB03T Inverter ราคา 12,500.00 บ.
 HSU13CTR(N) 12,611 BTU ราคา 11,900.00 บ.
 HSU13VFB03T Inverter ราคา 13,900.00 บ.
 HSU18CTR(N) 18,218 BTU ราคา 17,500.00 บ.
 HSU24CTR(N) 24,220 BTU ราคา 21,500.00 บ.

Casper FEC-09TL55 9,300 BTU
ราคา 10,500.00 บ.
Casper FEC-12TL55 12,500 BTU
ราคา 11,500.00 บ.
Casper FEC-18TL55 18,300 BTU
ราคา 15,500.00 บ.
CFW-IFE09 9,280 BTU
ราคา 10,900.00 บ.
CFW-IFE13  12,752 BTU
ราคา 11,900.00 บ.
42HFE010   9,500 BTU
ราคา 11,900.00 บ.
42HFE013  12,759 BTU
ราคา 12,900.00 บ.
WF13B-MNVKE(12,500 BTU)
ราคา 12,900.00 บ.

//