สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ Haier View All
 HSU10CTR(N) 10,047 BTU ราคา 10,900.00 บ.
 HSU10VFB03T Inverter ราคา 12,500.00 บ.
 HSU13CTR(N) 12,611 BTU ราคา 11,900.00 บ.
 HSU13VFB03T Inverter ราคา 13,900.00 บ.
 HSU18CTR(N) 18,218 BTU ราคา 17,500.00 บ.
 HSU24CTR(N) 24,220 BTU ราคา 21,500.00 บ.
42HFE010   9,500 BTU
ราคา 11,900.00 บ.
42HFE013  12,759 BTU
ราคา 12,900.00 บ.
42HFE018  18,500 BTU
ราคา 18,900.00 บ.
42HFE025  25,000 BTU
ราคา 24,500.00 บ.
42TVGS010 INVERTER 9,536 BTU
ราคา 13,900.00 บ.
42TVGS013 Inverter 12,447 BTU
ราคา 15,900.00 บ.
42TVGS016 Inverter 15,790 BTU
ราคา 18,000.00 บ.
42TVGS018  Inverter 18,000 BTU
ราคา 21,500.00 บ.
42TVGS024 Inverter 20,487 BTU
ราคา 26,900.00 บ.
42TEVGB10 Inverter  8,500 BTU
ราคา 12,500.00 บ.
42TEVGB13 Inverter  11,900 BTU
ราคา 14,500.00 บ.
42TEVGB18 Inverter  17,000 BTU
ราคา 19,900.00 บ.
//