สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ สินค้าโปรโมโมชั่น View All
 Carrier Everest 42TSGS010 ราคา 11,550.00 บ.
 Carrier Everest 42TSGS013 ราคา 12,550.00 บ.
 Carrier Everest 42TSGS018 ราคา 16,600.00 บ.
 Carrier Everest 42TSGS025 ราคา 21,650.00 บ.
 Carrier Explorer Inverter 42TVGS013* ราคา 15,100.00 บ.
 Carrier Explorer Inverter 42TVGS016* ราคา 17,100.00 บ.
 Carrier Explorer Inverter 42TVGS024** ราคา 25,100.00 บ.
 Carrier Gemini Inverter 42TEVGB010 ราคา 11,700.00 บ.
 Carrier Gemini Inverter 42TEVGB013 ราคา 13,750.00 บ.
 Carrier Gemini Inverter 42TEVGB018* ราคา 18,850.00 บ.
 Carrier Gemini Inverter 42TEVGB024 ราคา 23,950.00 บ.
 Carrier Gemini Inverter 42TEVGB028* ราคา 28,100.00 บ.
 Carrier X Inverter 42TVAA024** ราคา 28,550.00 บ.
 Carrier X Inverter 42TVAA028* ราคา 31,000.00 บ.
 Carrier X Inverter 42TVAA030* ราคา 36,500.00 บ.
 Carrier X Inverter 42TVAA033* ราคา 38,500.00 บ.
 Carrier X Inverter 42TVAA036 ราคา 42,000.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KS09VF) ราคา 13,400.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KS13VF) ราคา 15,400.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KS15VF) ราคา 19,600.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KS18VF) ราคา 23,700.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KS24VF) ราคา 37,500.00 บ.
 Standard Inverter (MSY-JS09VF) ราคา 16,600.00 บ.
 Standard Inverter (MSY-JS13VF) ราคา 19,800.00 บ.
 Standard Inverter (MSY-JS15VF) ราคา 22,500.00 บ.
 Standard Inverter (MSY-JS18VF) ราคา 27,200.00 บ.
 Standard Inverter (MSY-JS24VF) ราคา 41,700.00 บ.
แอร์ MITSUBISHI View All
 ECO EYE INVERTER (MSY-XT013VF) ราคา 24,500.00 บ.
 ECO EYE INVERTER (MSY-XT09VF) ราคา 21,000.00 บ.
 ECO EYE INVERTER (MSY-XT18VF) ราคา 31,900.00 บ.
 Flexy Type (MCF-GN13VA) ราคา 21,900.00 บ.
 Flexy Type (MCF-GN18VA) ราคา 26,700.00 บ.
 Flexy Type (MCF-GN24VA) ราคา 32,500.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KT09VF) ราคา 15,800.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KT13VF) ราคา 18,500.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KT15VF) ราคา 22,000.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KT18VF) ราคา 26,100.00 บ.
 Happy Inverter (MSY-KT24VF) ราคา 39,900.00 บ.
 JR SERIES (MSY-34VF) ราคา 54,600.00 บ.
 MS-GN09VF ราคา 14,500.00 บ.
 MS-GN13VF ราคา 17,000.00 บ.
 MS-GN15VF ราคา 20,400.00 บ.
 MS-GN18VF ราคา 24,100.00 บ.
 MS-GN24VF ราคา 39,500.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GR30VF) ราคา 55,400.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GT09VF) ราคา 18,950.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GT13VF) ราคา 22,000.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GT15VF) ราคา 25,800.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GT18VF) ราคา 28,700.00 บ.
 Super Inverter (MSY-GT24VF) ราคา 44,000.00 บ.
แอร์ DAIKIN View All
 Big Wall Type Inverter FAVF36UV2S* ราคา 46,100.00 บ.
 Sabai Plus Inverter FTKQ09UV2S ราคา 13,700.00 บ.
 Sabai Plus Inverter FTKQ12UV2S ราคา 15,800.00 บ.
 Sabai Plus Inverter FTKQ15UV2S ราคา 19,200.00 บ.
 Sabai Plus Inverter FTKQ18UV2S ราคา 23,800.00 บ.
 Sabai Plus Inverter FTKQ24UV2S ราคา 34,300.00 บ.
 Smart Inverter FTKM33NV2S* ราคา 46,500.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM09PV2S ราคา 12,900.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM13PV2S ราคา 15,200.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM15PV2S ราคา 18,300.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM18PV2S ราคา 22,600.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM24PV2S ราคา 33,800.00 บ.
 Smash II (FTM-PV2S)FTM28PV2S ราคา 34,600.00 บ.
 Smile Lite Inverter FTKF09UV2S* ราคา 14,600.00 บ.
 Smile Lite Inverter FTKF12UV2S* ราคา 17,300.00 บ.
 Smile Lite Inverter FTKF15UV2S* ราคา 20,800.00 บ.
 Smile Lite Inverter FTKF18UV2S* ราคา 24,300.00 บ.
 Smile Lite Inverter FTKF24UV2S* ราคา 35,200.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM09SV2S*** ราคา 21,900.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM12SV2S*** ราคา 24,700.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM15SV2S** ราคา 28,500.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM18SV2S** ราคา 31,700.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM24SV2S** ราคา 40,800.00 บ.
 Super Smart Inverter FTKM28SV2S** ราคา 44,700.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC09TV2S** ราคา 16,800.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC12TV2S** ราคา 19,900.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC15TV2S** ราคา 23,300.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC18TV2S** ราคา 25,900.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC24TV2S** ราคา 37,800.00 บ.
 Super Smile Inverter II FTKC28TV2S** ราคา 43,300.00 บ.
แอร์ CARRIER View All
 Carrier Color Smart 42TVCA010*** ราคา 19,700.00 บ.
 Carrier Color Smart 42TVCA013*** ราคา 21,700.00 บ.
 Carrier Color Smart 42TVCA018*** ราคา 25,700.00 บ.
 Carrier Ion Strike 42TVBA010* ราคา 14,100.00 บ.
 Carrier Ion Strike 42TVBA013* ราคา 16,100.00 บ.
 Carrier Ion Strike 42TVBA016* ราคา 18,100.00 บ.
 Carrier Ion Strike 42TVBA018* ราคา 21,100.00 บ.
 Carrier Ion Strike 42TVBA024* ราคา 26,100.00 บ.
 Carrier RANGER 42ABF010 ราคา 10,800.00 บ.
 Carrier RANGER 42ABF013 ราคา 11,700.00 บ.
 Carrier RANGER 42ABF018 ราคา 16,400.00 บ.
 Carrier RANGER 42ABF025 ราคา 22,500.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB010*** ราคา 16,600.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB013*** ราคา 18,600.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB018*** ราคา 24,600.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB024** ราคา 28,600.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB028** ราคา 33,600.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB030* ราคา 39,100.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB033* ราคา 41,100.00 บ.
 Carrier X Inverter Plus 42TVAB036*(สีขาว) ราคา 44,600.00 บ.
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty View All
แอร์ CENTRAL AIR View All
 Central Air CFW-2IVA13* ราคา 13,100.00 บ.
 Central Air CFW-2IVA18* ราคา 18,100.00 บ.
 Central Air CFW-2IVA25* ราคา 24,100.00 บ.
 Central Air CFW-IVA09** ราคา 12,100.00 บ.
 Central Air CFW-JSFE 09 ราคา 10,300.00 บ.
 Central Air CFW-JSFE 13 ราคา 11,300.00 บ.
 Central Air CFW-JSFE 18 ราคา 16,400.00 บ.
 Central Air CFW-JSFE 25 ราคา 22,400.00 บ.
แอร์ Haier View All
แอร์ PANASONIC View All
แอร์ Amena View All
 Amena Air Inverter WFV09B* ราคา 13,200.00 บ.
 Amena Air Inverter WFV13B* ราคา 14,200.00 บ.
 Amena Air Inverter WFV18* ราคา 19,900.00 บ.
 Amena Air Inverter WFV24B* ราคา 25,800.00 บ.
 Amena WF09B ราคา 10,500.00 บ.
 Amena WF13B ราคา 11,500.00 บ.
 Amena WF18B ราคา 16,400.00 บ.
 Amena WF24B ราคา 22,600.00 บ.
แอร์ Gree View All
 Gree FAIRY Inverter GWC 09 AC ราคา 12,700.00 บ.
 Gree FAIRY Inverter GWC 12 AC ราคา 13,500.00 บ.
 Gree FAIRY Inverter GWC 15 AC ราคา 17,300.00 บ.
 Gree FAIRY Inverter GWC 18 AC ราคา 18,800.00 บ.
 Gree FAIRY Inverter GWC 24 AC ราคา 22,800.00 บ.
 Gree GWC09Y ราคา 10,950.00 บ.
 Gree GWC12Y ราคา 11,850.00 บ.
 Gree GWC18Y ราคา 17,300.00 บ.
 Gree GWC24Y ราคา 20,100.00 บ.
แอร์ TCL View All
แอร์ TRANE View All
 Trane Passio Inverter MYWE 09 ราคา 12,400.00 บ.
 Trane Passio Inverter MYWE 13 ราคา 13,500.00 บ.
 Trane Passio Inverter MYWE 18 ราคา 19,000.00 บ.
 Trane Passio Inverter MYWE 24 ราคา 29,000.00 บ.
 Trane Passio MCWE 09 ราคา 10,500.00 บ.
 Trane Passio MCWE 12 ราคา 11,400.00 บ.
 Trane Passio MCWE 15 ราคา 16,000.00 บ.
 Trane Passio MCWE 18 ราคา 16,600.00 บ.
 Trane Passio MCWE 25 ราคา 22,600.00 บ.
แอร์ AUX View All
แอร์ Eminent View All
แอร์ Midea View All
แอร์ Samsung View All
แอร์ แขวนใต้ฝ้่า แคเรียร์ View All
 42TBU0481UP 380 แขวนใต้ฝ้า ราคา 51,600.00 บ.
 42TBU0601UP 380 แขวนใต้ฝ้า ราคา 57,000.00 บ.
 42TSF0131CP แขวนใต้ฝ้า ราคา 26,200.00 บ.
 42TSF0181CP แขวนใต้ฝ้า ราคา 28,600.00 บ.
 42TSF0241CP แขวนใต้ฝ้า ราคา 31,400.00 บ.
 42TSF0301CP แขวนใต้ฝ้า ราคา 39,000.00 บ.
 42TSF0361CP 380 แขวนใต้ฝ้า ราคา 44,500.00 บ.
 42TSF0361CP แขวนใต้ฝ้า ราคา 43,900.00 บ.
 42TSF0401CP 380 แขวนใต้ฝ้า ราคา 47,500.00 บ.
 42TSV0132CP แขวนใต้ฝ้า INVERTER ราคา 30,800.00 บ.
 42TSV0182CP แขวนใต้ฝ้า INVERTER ราคา 32,500.00 บ.
 42TSV0362CP แขวนใต้ฝ้า INVERTER ราคา 48,900.00 บ.
 42TSV0402CP แขวนใต้ฝ้า INVERTER ราคา 54,900.00 บ.
 42TSV0482CP แขวนใต้ฝ้า INVERTER ราคา 60,800.00 บ.
 APOLLO II 38FCE60-S3 ราคา 61,100.00 บ.
 APOLLO II 38FDE013-R1 ราคา 24,500.00 บ.
 APOLLO II 38FDE018-R1 ราคา 28,500.00 บ.
 APOLLO II 38FDE025-R1 ราคา 31,500.00 บ.
 APOLLO II 38FDE030-R1 ราคา 41,000.00 บ.
 APOLLO II 38FDE036-R1 ราคา 46,100.00 บ.
 APOLLO II 38FDE040-R3 ราคา 50,100.00 บ.
 APOLLO II 38FDE044-R3 ราคา 50,100.00 บ.
แอร์ แขวนใต้ฝ้า มิตซูบิชิ View All
 PCY SERIES (PCY-SM18KAL) ราคา 36,172.00 บ.
 PCY SERIES (PCY-SM24KAL) ราคา 40,354.00 บ.
 PCY SERIES (PCY-SM30KAL) ราคา 44,455.00 บ.
 PCY SERIES (PCY-SM36KAL) ราคา 52,499.00 บ.
 PCY SERIES (PCY-SM42KAL) ราคา 61,709.00 บ.
 PCY SERIES (PCY-SM48KAL) ราคา 70,384.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM18EA) ราคา 48,098.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM24EA) ราคา 58,602.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM30EA) ราคา 63,824.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM36EA) ราคา 73,548.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM42EA) ราคา 81,551.00 บ.
 PLY-SERIES(PLY-SM48EA) ราคา 86,392.00 บ.
แอร์ แขวนใต้ฝ้า ไดกิ้น View All
 Cassette FCFC13DV2S ราคา 36,060.00 บ.
 Cassette FCFC18DV2S ราคา 45,623.00 บ.
 Cassette FCFC24DV2S ราคา 54,491.00 บ.
 Cassette FCFC30DV2S ราคา 59,018.00 บ.
 Cassette FCFC36DV2S ราคา 66,876.00 บ.
 Cassette FCFC42DV2S ราคา 76,343.00 บ.
 Cassette FCFC48DV2S ราคา 77,349.00 บ.
 Cassette FCRN18FXV1S ราคา 29,909.00 บ.
 Cassette FCRN24FXV1S ราคา 34,584.00 บ.
 Cassette FCRN30FXV1S ราคา 40,495.00 บ.
 Cassette FCRN36FXV1S ราคา 44,869.00 บ.
 Cassette FCRN42FXV1S ราคา 52,615.00 บ.
 Cassette FCRN45FXV1S ราคา 62,358.00 บ.
 Ceiling FHFC13DV2S ราคา 31,530.00 บ.
 Ceiling FHFC18DV2S ราคา 34,613.00 บ.
 Ceiling FHFC24DV2S ราคา 40,650.00 บ.
 Ceiling FHFC30DV2S ราคา 47,190.00 บ.
 Ceiling FHFC36DV2S ราคา 52,531.00 บ.
 Ceiling FHFC42DV2S ราคา 60,110.00 บ.
 Ceiling FHFC48DV2S ราคา 64,451.00 บ.
 Ceiling FHNQ13NV2S ราคา 24,483.00 บ.
 Ceiling FHNQ18NV2S ราคา 28,636.00 บ.
 Ceiling FHNQ24NV2S ราคา 36,057.00 บ.
 Ceiling FHNQ30NV2S ราคา 42,156.00 บ.
 Ceiling FHNQ36NV2S ราคา 47,183.00 บ.
แอร์ แขวนใต้ฝ้า อมีนา View All
แอร์ Hisense View All
 Hisense AS-10TR4RYETU00* ราคา 11,300.00 บ.
 Hisense AS-10TR4RYKB00 ราคา 10,500.00 บ.
 Hisense AS-12TR4RYKB00 ราคา 11,500.00 บ.
 Hisense AS-13TR4RYETU00 ราคา 11,900.00 บ.
 Hisense AS-18TR4RGSKB00 ราคา 14,600.00 บ.
 Hisense AS-18TR4RMATU01* ราคา 15,400.00 บ.
 Hisense AS-22TR4RXBTU00* ราคา 19,600.00 บ.

Carrier X Inverter Plus 42TVAB013***
ราคา 18,600.00 บ.
Carrier Color Smart 42TVCA013***
ราคา 21,700.00 บ.
Carrier Ion Strike 42TVBA013*
ราคา 16,100.00 บ.
Carrier RANGER 42ABF013
ราคา 11,700.00 บ.
Carrier Everest 42TSGS013
ราคา 12,550.00 บ.
Carrier Gemini Inverter 42TEVGB013
ราคา 13,750.00 บ.
Carrier Explorer Inverter 42TVGS013*
ราคา 15,100.00 บ.
Happy Inverter (MSY-KS13VF)
ราคา 15,400.00 บ.
Sabai Plus Inverter FTKQ12UV2S
ราคา 15,800.00 บ.
//